Livsmedelsverket pekade ut fel djurhållare i två anmälningar till Länsstyrelsen Halland
I dagarna slarvade Livsmedelsverket i samband med att man gjorde två anmälningar till Länsstyrelsen Halland om avvikelser som gällde suggor som levererats till slakteriet AB Ginsten Slakteri i Harplinge. Livsmedelsverket pekade ut fel djurhållare. Livsmedelsverket mdeger att det skett en förväxling och har gjort en rättelse. Men på länsstyrelsen är man inte nöjda med det.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.