bonde-och-chauffor-atalsanmaldaBonde och chaufför åtalsanmälda
När Livsmedelsverkets inspektör på slakteriet Ello i Lammhult AB såg djur som kom från en bonde i Bredaryd fick hon en obehaglig överraskning. Två tjurar hade brutna lårbenshalsar. Nu har bonden och den chaufför som levererade djuren åtalsanmälts till Åklagarkammaren i Jönköping.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.