Herrljunga Cider kommenterar brister som Herrljunga kommun påstår sig ha upptäckt
Som FoodMonitor berättat om tidigare så anser Herrljunga kommun att dryckesbolaget Herrljunga Cider bryter mot regler kring källvatten, och använder otjänligt vatten. Nu ger bolaget sin kommentar.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.