Äggbolaget AB CA Cedergren förbjuds att ut släppa vissa ägg av klass A på marknaden
Salmonella Enteritidis har enligt uppgift påträffats i en tank på äggbolaget AB CA Cedergren i Fliseryd som används för tvätt. Livsmedelsverket har därför i dagarna förbjudit bolaget att släppa ut vissa ägg av klass A på marknaden. AB CA Cedergren lägger locket på.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.