Slaktkyckling på Kronfågel avblodades inte
Enligt Livsmedelsverket har en slaktkyckling i dagarna passerat förbi avblodningssteget på skandalslakteriet Kronfågel AB i Valla utan att avblodning utförts. Enligt myndigheten ...

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.