helena-jonsson-lrfHallå där: Helena Jonsson, förbundsordförande LRF
Sedan 2007 har antalet bondgårdar i Sverige med egen livsmedelsförädling ökat med hela 56 procent. LRF´s förbundsordförande Helena Jonsson konstaterar att vi – samtidigt som matskandaler med bland annat hästkött i lasagne upprör – ser en mottrend till den extrema prishetsen. Men regeringen behöver se över regelsystemet för småföretagare, anser hon.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.