Därför avbröts den stora djurplågerirättegången i Värmlands tingsrätt
KOMMENTAREN Denna vecka stod en djurbonde i Värmland åtalad för djurplågeri och stöld. Men rättegången fick avbrytas kort efter det att den inletts. Anledningen är att ...

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.