Arbetsmiljöverket överväger att besluta om förbud och föreläggande mot Klarna Bank AB
Miljardbolaget Klarna Bank AB saknar kollektivavtal och därför gäller ...

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.