Tre förelägganden om snusk på Norrköpings Mejeri – hotas med 100 000 kronor i vite
Livsmedelsverket har i dagarna lagt inte mindre än tre förelägganden mot mejeribolaget Norrköpings Mejeri AB i Norrköping. Det handlar enligt myndigheten bland annat om ...

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.