KLS Ugglarps hotas med 1 000 000 kronor i vite för galgbord
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har Arbetsmiljöverket lagt ett förbud mot slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors att använda ett så kallat galgbord vid slakt av grisar. Bolaget lyckades då genom en teknikalitet undvika beslutet som förenats med ett vite på 500 000 kronor. Denna månad har myndigheten återkommit med ett nytt förbud som man förenat med ett vite på hela 1 000 000 kronor.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.