Fiskhusets fiskgrossist förbjuds att använda förpackningsmaterial som riskerar att kontaminera livsmedel
Enligt livsmedelskontrollen på Göteborgs Stad så förvarar grossisten Fiskhusets fiskgrossist, som drivs av Fiskhuset Hillberg AB, livsmedel i ....

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.