Metro Café & Servicebutik förbjuds att släppa ut 23 livsmedel på marknaden
Livsmedelskontrollen på Stockholms stad har i dagarna förbjudit Metro Smörgåsbutik AB, med arbetsstället Metro Café & Servicebutik vid Hötorgets tunnelbana, att släppa ut totalt 23 livsmedel från bland andra Coop och ICA på marknaden. Myndigheten hotar med 25 000 kronor i vite om inte förbudet följs.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.