Skyddsombud larmar om dålig arbetsmiljö på Arla Foods i Kvibille
”Det är långa arbetspass under dagen utan pauser och personal har blivit beskylld för arbetsvägran då de tagit en kort paus under pass som varat i över 3 timmar”. Bland annat så skriver ett skyddsombud på osttillverkaren Arla Foods AB i Kvibille i en begäran denna månad om att Arbetsmiljöverket lägger ett föreläggande eller förbud. Mejerichefen ger idag sin kommentar.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.