Sex avmagrade nötkreatur påträffade på KLS Ugglarps i Hörby
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Hörby sex avmagrade nötkreatur som kom från en och samma leverantör. Det framgår av en anmälan som OV gjort till Länsstyrelsen Skåne. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor.