Restaurang Snövit på Ringvägen i Stockholm förbjuds att hantera oförpackade livsmedel
Livsmedelskontrollen på Stockholms stad fick nyligen in ett klagomål gällande Restaurang Snövit på Ringvägen i Stockholm som drivs av företaget Funnyfarm Aktiebolag i Stockholm. När myndigheten gjorde en kontroll upptäckte man ett ”pågående problem med ...

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.