Mögligt lammkött på Konya Charkuteri
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har livsmedelskontrollen på Malmö stad beslutat om förbud och tillfällig stämning av matbutiken Konya Charkuteri i Malmö. Nu har myndigheten även lagt förbud mot utsläppande på marknaden – och beslutat om ytterligare destruktion av bland annat mögligt lammkött.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.