Källbergs i storkonflikt med Livsmedelsverket över salmonella
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har Livsmedelsverket hotat äggpulvertillverkaren Källbergs Industri Aktiebolag i Töreboda med ett rekordvite för brister i hanteringen av salmonella. Källbergs har överklagat och ansökt om inhibition – och menar att myndigheten särbehandlar bolaget när det gäller vitets storlek.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.