Livsmedelsverket har ansökt om att vite mot Atria Sverige AB ska dömas ut
Som FoodMonitor berättat om tidigare så anser Livsmedelsverket att slakteriet Atria Sverige AB i Sölvesborg hanterar kycklingkött vid fel ...

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.