COOP Hagastaden förbjuds att servera livsmedel som vakuumförpackats i butikens tillagningskök
Trots upprepade påpekanden från livsmedelskontrollen på Stockholms stad, och ett föreläggande, ska matbutiken COOP Hagastaden inte ha rättat till brister i hanteringen av vakuumförpackade livsmedel som säljs i matlådor. Därför har myndigheten i dagarna lagt ett förbud.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.