12 misstänkt misshandlade slaktsvin påträffade på svenskt slakteri
Förra månaden påträffade en officiell veterinär, OV, 12 grisar på ett svenskt slakteri som misstänks ha misshandlats någonstans i leveranskedjan. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören, transportören och slakteriet.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.