Fem liter gryta på Freshline Service Group kasserades efter förbud från Uppsala kommun
Uppsala kommun har i dagarna förbjudit restaurang- och städbolaget Freshline Service Group AB i Uppsala att servera fem liter gryta. Anledningen är ...

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.