Socialnämnden på Göteborgs Stad har bedrivit oregistrerad livsmedelsverksamhet ”i många år” på Gårdstens Mötesplats – straffas med sanktionsavgift
Livsmedelskontrollen på Göteborgs Stad har i dagarna beslutat att straffa Socialnämnden nordost med 40 000 kronor i sanktionsavgift efter det att det framkommit att livsmedel hanterats ”i många år” på Gårdstens Mötesplats utan att detta varit registrerat – vilket kan ha utsatt ungdomar för risker.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.