Uppgift: Great Eastern i Sundsvall brister i information om gluten
När Sundsvalls kommun i dagarna gjorde en oanmäld kontroll på restaurangen Great Eastern i Sundsvall AB fann man brister i hur bolaget informerar om gluten – vilket utsätter personer med celiaki för risker.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.