Vårdsbergs golfklubb tvingas att koka misstänkt bajsvatten
Det finns intestinala enterokoker och koliforma bakterier i dricksvattnet från Vårdsbergs golfklubbs vattenverk. Det uppger livsmedelskontrollen på Linköpings kommun som i dagarna lagt ett förbud och ett föreläggande mot drabbade Landeryd Golf AB i Bogestad som driver Vårdsbergs golfklubb och vars medlemmar och gäster använder vattnet.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.