Mögel, smuts, och flugor på Burger King Stallsiken
Miljösamverkan östra Skaraborg uppger i ett förläggande denna månad att det finns brister i hanteringen av livsmedel på hamburgerjätten Burger King Stallsiken i Skövde. Detta efter det att myndigheten nyligen gjort en kontroll. Bolaget meddelar att man vidtagit kraftfulla åtgärder.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.