Avmagrade djur påträffade på Skövde Slakteri
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV på Skövde Slakteri AB i Skövde ett antal avmagrade djur från en och samma leverantör. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om denne./h5>

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.