Handels missnöjda med uteblivet svar från Costco Wholesale om arbetad tid på Costco Arninge
Hur mycket jourtid, övertid och mertid har det arbetats på varuhuset Costco Arninge? Bland annat det begärde fackförbundet Handels i september att Costco Wholesale AB i Stockholm skulle tala om. Men trots påstötningar har detta enligt uppgift inte skett. Handels har därför i dagarna begärt att Arbetsmiljöverket lägger föreläggande eller förbud mot bolaget.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.