Subway Centralen hanterar inte livsmedel på ett säkert sätt – påstår Göteborgs Stad som hotar med vite
Det är enligt uppgift så smutsigt på restaurangen Subway Centralen i Göteborg att ...

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.