Djurhållare på Gotland levererade fyra misstänkt högdräktiga kor till Protos
Tidigare denna månad upptäckte en officiell veterinär, OV, att en djurhållare på Gotland levererat total fyra misstänkt högdräktiga kor till slakt på slakteriet Protos AB i Visby. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.