Fler brister på Max Burgers Flygstaden
I mars konstaterade Halmstads kommun brister i hygienen på hamburgerbolaget Max Burgers Aktiebolags restaurang Flygstaden i Halmstad. Vid en ny kontroll denna månad upptäcktes fler problem.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.