Livsmedelsverket tog med sig polisen och förnedrade Smålandskräftan – uppgifter
”Livsmedelsverket anser tydligen att jag är kriminell eftersom de tillkallar två poliser tillsammans med två statsinspektörer och gör en dramatisk razzia. Personalen skrämd och undrade vad jag har gjort! Är jag en kriminell person?”. Så skriver 78-årige Leif Jönsson på livsmedelsföretaget Smålandskräftan AB i dagarna till Livsmedelsverket i en överklagan. Livsmedelsverket medger att de på plats trots allt inte hade användning för poliserna – som åkte tillbaka.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.