Fortsatta fågelproblem på Bröd & Salt Bageri – uppgifter
Som FoodMonitor berättat om i mars så insjuknade en person efter det att denne enligt uppgift ätit en kaka från livsmedelsföretaget Bröd & Salt Bageri AB i Stockholm som innehöll en fjäder. Stockholms stad lade då ett förbud. Sedan dess har ett nytt klagomål om småfåglar i verksamheten kommit in till myndigheten – som i dagarna lagt ett föreläggande.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.