Mälarens vattenvårdsförbund kräver att regeringen skyddar Mälaren från PFAS-kontamination – och tryggar dricksvattenförsörjningen
Om inte åtgärder vidtas vid föroreningskällor för PFAS riskerar de dricksvattenverk som använder grundvatten och vatten från Mälaren att överskrida det nya gränsvärdet for PFAS som träder i kraft om drygt ett par år. Mälarens vattenvårdsförbund vill se kraftfulla åtgärder.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.