Svartmögel i många mejerikylar på ICA Maxi Torslanda – uppgifter
Livsmedelskontrollen på Göteborgs Stad uppger att man vid en kontroll denna månad av matbutiken ICA Maxi Torslanda konstaterat svartmögel i många av mejerikylarna. Kontrollen var händelsestyrd efter det att ...

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.