20 renar med akuta blödningar påträffade på Arvidsjaur Renslakt – kom från sameby
När det i dagarna slaktades ren på slakteriet Arvidsjaur Renslakt AB i Arvidsjaur så påträffade en officiell veterinär, OV, inte mindre än 20 skadade djur.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.