Levande kyckling med uppfläkt hud levererades till Kronfågel
Nyligen påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet Kronfågel AB i Valla en allvarligt skadad slaktkyckling – som avlivades omedelbart av personalen. OV misstänker att skadorna uppkommit innan ankomst till slakteriet.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.