OV fann stor blödande böld på tjur som aldrig borde ha transporterats till slakt
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors en tjur som hade stor blödande böld. OV misstänker att tjuren olagligen transporterats till slakteriet. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören och transportören.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.