Nytt fall med levande kyckling med uppfläkt hud som ankommit Kronfågel
Nu har det hänt igen. En kyckling med uppfläkt hud har ankommit skandalslakteriet Kronfågel AB i Valla. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören, plockföretaget och transportören.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.