Landskrona stad tvingar restaurang att sluta färga kött
”Omedelbart sluta färga kött med TRS”. Så skriver livsmedelskontrollen på Landskrona stad i dagarna till en restaurang i Landskrona.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.