Fair Trade Shop Globalen sålde ekologiskt på distans utan att vara certifierade – uppgift
När livsmedelskontrollen på Uppsala kommun i dagarna var på kontrollbesök på föreningen Fair Trade Shop Globalen i Uppsala säger man sig ha upptäckt brister i verksamhetens certifiering.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.