Gammal mat på Folkuniversitetets Montessoriförskola
En Montessoriförskola i Halmstad som drivs i regi av Folkuniversitet brister i livsmedelssäkerheten. Det påstår kommunen som nu kräver åtgärder.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.