Tio förorenade nöt levererades till Skövde Slakteri – ett djurskyddsproblem – och ett livsmedelssäkerhetsproblem
KOMMENTAREN Det görs för lite för att komma till rätta med det enormt stora problemet med förorenade livsmedelsproducerande djur i Sverige som når slakterierna. Konsekvensen är att djur får lida i onödan – och konsumenterna utsätts för oacceptabla risker. Ett ärende ur högen från slakteriet Skövde Slakteri AB i Skövde från förra månaden visar hur det ser ut. BILDSPECIAL.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.