Uppgifter om mobbing och trakasserier på Compass Group
– Många kunder märker att vår personalstyrka mår psykiskt dåligt. Så säger det lokala skyddsombudet Åse Andersson, tillika ordföranden i den lokala fackklubben, efter att i dagarna vänt sig till Arbetsmiljöverket för att få hjälp med restaurang- och lokalvårdsbolaget Compass Group AB i Solna.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.