Matvärlden Vällingby förbjuds att återanvända och mala köttrester från köttputs utan spårbarhet
Livsmedelskontrollen på Stockholms stad uppger ...

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.