Ny ansökan om utdömande av vite mot Hemköpskedjan
Efter att i februari förelagt Hemköpskedjan AB att säkerställa vissa uppgifter på fisk och skaldjur ansöker nu livsmedelskontrollen på Stockholms stad om utdömande av ...

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.