Kiviks Musteri vann mot Livsmedelsverket
Som FoodMonitor berättat om tidigare så struntade Livsmedelsverket i att ta hänsyn till tredjepartscertifieringar när man fastställde kontrollfrekvens för Kiviks Musteri. Bolaget överklagade och har nu fått rätt.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.