Livsmedelsverkets absurda beslut om kontrollfrekvens för MHK Foods upphävs av förvaltningsrätten
Livsmedelsverket beslutade, felaktigt, i december förra året att grossisten MHK FOODS AB i Surte skulle ha en hög kontrollfrekvens på hela 25 kontroller per 5 år gällande livsmedelsverksamheten och 5 kontroller per 5 år gällande animaliska biprodukter inom styckningen – trots att man inte har sådana verksamheter. Bolaget överklagade det absurda beslutet – och vann igår i Förvaltningsrätten i Uppsala.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.