Café i Geneta förbjöds tillfälligt att sälja livsmedel – kaos i köket
När livsmedelskontrollen på Södertälje kommun i dagarna var på kontrollbesök på ett café i stadsdelen Geneta i Södertälje ska man ha funnit så stora brister i köket att ett förbud att släppa ut livsmedel på marknaden lades – som emellertid snabbt rättades till.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.