lrfs-dotterbolag-rasar-mot-konsulterLRF:s dotterbolag
rasar mot konsulter
Många bönder är besvikna på polisens förmåga att utreda brott. Nästan hälften av brotten på landsbygden anmäls därför aldrig. Det konstaterar LRF i en ny undersökning. Nu kan FoodMonitor avslöja att polisen i många fall till och med vägrar att ta emot anmälningar.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.