Förbud mot basmatiris från Indien
Basmatiris av varumärket Sara Blue Lable har visat sig innehålla bekämpningsmedel i en otillåten halt. Igår förbjöds en importör i Malmö från att släppa ut fler partier på marknaden.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.